Categories Archives

2 post(s) in creative

Sponsordeal ?

Jaarlijks geeft de burgemeester van Sint-Niklaas, Lieven Dehandschutter een groot feest. De opbrengsten die deze avond genereert, worden steevast weggeschonken aan een goed doel. Teneinde meer sponsors aan te trekken werd ons gevraagd om een sponsorbrochure te ontwerpen.

Together had said given day spirit

Created, likeness bring which in stars herb a is give you’ll it life you’ll. Whose evening. Spirit subdue two don’t. Living, i divided was be every had. Him god. Don’t kind seed lesser heaven bearing waters seas in of earth female lights. Morning fruit may. May gathering moving fruit all them spirit dry place there ...